دارالترجمه رسمی میرداماد دارای مجوز رسمی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و مورد تایید وزارت امور خارجه و سفارت های تمامی کشورهای خارجی در ایران است. این دارالترجمه عضو رسمی کانون مترجمان رسمی نیز است. دارالترجمه رسمی میرداماد یکی از معتبرترین و بهترین دارالترجمه های تهران است که دارای  ییش از 15 سال سابقه در زمینه ترجمه و ترجمه  رسمی در ایران است.

خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی به کلیه زبان ها در دارالترجمه میرداماد ارائه می شود. مترجمان رسمی دارالترجمه میرداماد دارای مهر و سربرگ رسمی قوقضائیه هستند و  معتمد سفارت کشورهای مختلف در تهران هستند.

ترجمه انواع اسناد و مدارک رسمی و غیر رسمی شامل سند مالکیت تک برگ و دفترچه ای، شناسنامه های قدیمی و جدید، کارت ملی قدیمی و جدید، سند خودرو های سواری و سنگین، سوابق بیمه، حکم بازنشستگی و افزایش حقوق، آگهی های تاسیس و تغییر روزنامه رسمی، اساسنامه شرکت ها، پروانه وکالت و طبابت، پروانه تاسیس مطب، دانشنامه های پزشکی و غیرپزشکی، ریزنمرات، مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریزنمرات، ارزیابی املاک، وکالت نامه، سند تعهد مالی و غیرمالی، فیش حقوقی، گواهی اشتغال به کار و گواهی اشتغال به تحصیل، گواهی های فنی و حرفه ای و…در دارالترجمه میرداماد ارائه می شود.