دارالترجمه رسمی میرداماد با داشتن تمامی مجوزهای لازم از قوه قضائیه یکی از بهترین و معتبرترین دارالترجمه های ایران است. دارالترجمه میرداماد بدون واسطه عمل می کند و خود دارای مترجمین رسمی قوه قضائیه و معتمد سفارت های مختلف است. این به معنی کاهش زمان ترجمه م هزینه های ترجمه برای مشتریان است. دارالترجمه میرداماد ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را به کلیه زبان ها انجام می دهد. هزینه ترجمه طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه است.