زبان آلمانی یکی از زبان های مطرح در دنیا است زیرا کشورهای آلمانی زبان مانند آلمان، اتریش و سوئیس جایگاه بالایی از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند و همچنین کشورهایی هستند که ایرانیان زیادی خواهان مهاجرت به این کشورها هستند. کشورهای آلمانی زبان هر کدام سفارت های خود را در ایران دارند و این سفارت ها بسیار سختگیرانه عمل می کنند. بنابراین اگر خواهان ترجمه رسمی مدارک خود به آلمانی هستنید بسیار در انتخاب دارالترجمه دقت نمایید. مترجم رسمی آلمانی دارالترجمه میرداماد معتمد سفارت های آلمانی زبان در ایران است.