برای تماس با دارالترجمه میرداماد میتوانید از شیوه های زیر اقدام نمایید

:ایمیل

mirdamadtranslation@gmail.com

:واتساپ

09199281900