ترجمه قرارداد

ترجمه رسمی و غیررسمی قرارداد یکی از خدمات ارائه شده توسط دارالترجمه رسمی میرداماد می باشد. ترجمه قراردادن علاوه بر تسلط بالا به زبان مبدا و مقصد نیازمند تجربه و آشنایی با متن قراداد است. مترجم قراداد نیازمند تسلط بسیار بالا به هر دو زبان مبدا و مقصد است و همچنین نیازمند دانش حقوقی و آشنایی حقوقی با واژگان و بار معنایی آنهاست. در ترجمه قراداد باید هم تلاش شود تا واژگان و معنای زبان مبدا به درستی انتقال یابد و حفظ شود و هم اینکه متن قابل درک برای خواننده باشد. بنابراین در ترجمه قرارداد مثلث خواننده، واژگان زبان مبدا و گزینش واژگان زبان مقصد نفش کلیدی ایفا می کنند و تعیین کننده شیوه اتخاذ شده برای ترجمه هستند. در ترجمه حقوقی حتی الامکان سعی میشود تا ترجمه به متن اصلی نزدیک باشد و حتی تا اندازه ای تحت الفظی باشد زیرا تغییر یک کلمه می تواند کل معنی و تفسیر را تغییر دهد که خود می تواند مشکلات زیادی را برای طرفین قرارداد ایجاد کند

تمایز بین فرم و محتوا

در ترجمه قرارداد مهمترین مسئله البته متحوا است و اولین مسئله ای که مترجم ملزم به انجام آن است انتقال محتوا از زبان مبدا به زبان مقصد است. اما فرم نیز دارای اهمیت زیادی در ترجمه قرادادها است و فرم ترجمه باید رسمی  باشد و در قرادادها واژگان اصلی و فرم تشکیل جملات رعایت شود. بیشتر قرادادها جنبه های حقوقی، تجاری و کاری را شامل می شوند و در برخی موارد یکی از این جنبه ها می تواند پررنگ تر باشد. به عنوان مثال، در قرادادهای کاری برای ارائه خدمات ممکن است بخش های بازرگانی و تجاری قراداد پررنگ تر از بخش های حقوقی باشد اما در قرادادهای حقوقی برای شراکت یا نمایندگی و وکالت بخش های حقوقی بسیار پررنگ تر  خواهد بود. بنابراین دو مسئله اساسی که ابتدا باید مد نظر قرارگیرد تمایز بین فرم و محتوا و اتخاذ رویکرد مناسب برای ترجمه است تا علاوه بر انتقال صحیح محتوا از زبان مبدا به زبان مقصد، فرم رایج در زبان مقصد نیز مورد استفاده قرار گیرد

ترجمه مبدا محور یا مقصد محور

بیشتر اساتید ترجمه معاصر باور دارند که در ترجمه و مخصوصا ترجمه حقوقی باید تا حد زیادی به متن مبدا وفادار بود و حتی در مواردی باید تحت الفظی ترجمه کرد تا امکان تفسیرهای متضاد با متن مبدا به حداقل برسد. ترجمه آزاد در ترجمه قرادادها اصلا کاربرد ندارد و بدترین نوع انتخاب برای ترجمه های حقوقی و قرادادها است. ترجمه به اصطلاح “لیترال” بهترین نوع ترجمه برای متون حقوقی و قرادادها است. البته این مدان معنی نیست که ترجمه کلمه به کلمه باشد و در زبان مقصد روان نباشد. بلکه بدین معنی است که تا حد امکان ترجمه دقیق کلمات زبان مبدا مورد استفاده قرار گیرد و حتی در مواردی ممکن است لازم باشد بسیار تحت الفظی ترجمه صورت گیرد زیرا کوچکترین تغییری امکان تفسیرهای مختلف را فراهم می آورد و در صورت دعوی قضائی ممکن است مشکلاتی را برای طرفین قرارداد به وجود آورد زیرا ترجمه بسیاری از قراردادها به منظور ارائه به دادگاه ها از طرف خواهان یا خواهنده سفارش داده می شود