ترجمه دانشنامه

دانشنامه های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه های دولتی، آزاد، علوم پزشکی و پیام نور به صورت رسمی ترجمه میشوند و مورد تایید دادگستری و وزارت امور خارجه قرار میگیرند. بدین منظور لازم است اصل دانشنامه توسط مترجم رسمی رویت شود. برای ترجمه دانشنامه های خود با ما تماس بگیرید.