ترجمه حکم کارگزینی

احکام کارگزینی معمولا نشان دهنده افزایش حقوق و آخرین میزان حقوق و رتبه کارمندان می باشد و برای گرفتن ویزای توریستی و یا مهاجرتی مورد نیاز است. این احکام قابل تایید توسط دادگستری و وزارت امور حارجه نیز است. حکم کارگزینی معمولا برای کارمندان رسمی صادر می شود و برای بازنشستگان حکم بازنشستگی صادر می شود که البته خود حکم بازنشستگی نیز می تواند زیر مجموعه حکم کارگزینی تلفی شود. برای ترجمه سریع دقیق و معتبر احکام کارگزینی دارالترجمه میرداماد در خدمت شماست.